Onze missie

De Stichting Guarany heeft ten doel het bevorderen van de belangstelling voor Braziliaanse muziek, beeldende kunst, literatuur, dans, film en andere uitingen van Braziliaanse kunst en cultuur. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: het (doen) organiseren van tentoonstellingen van beeldende kunst en van concerten, literaire bijeenkomsten, filmvoorstellingen en presentaties op het gebied van Braziliaanse kunst en cultuur en van uitwisseling van Braziliaanse en Europese (Nederlandse) kunstenaars.

Brazilian art and culture in Europe